fbpx

GDPR

Ak ste niečo nenašli

Stačí nás kontaktovať

Telefónnom čísle: +421 917 813 683 alebo
emailom na chcem@ajnfach.com

Užitočné informácie

Ako sa chráni Vaše súkromie

Nakoľko spoločnosti Ajnfach Woodworks, s.r.o. ide o ochranu osobných údajov zákazníkov k ich zberu pristupuje zodpovedne a podľa predpisov o ochrane osobných údajov. V tomto dokumente je napísané ktoré osobné údaje sú získané pri návšteve a využívaní služieb www.ajnfach.com, za akým účelom sú tieto údaje využité a aké sú ďalšie podmienky ich spracovania.

Všeobecné informácie k návšteve www.ajnfach.com

SSL –  osobné údaje zákazníka sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Využíva sa pri tom systém kódovania SSL (Secure Socket Layer). Internetová stránka, ako aj ostatné systémy spracúvania osobných údajov sú zabezpečené primeraným technickým a organizačným opatrením proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

 

Webhosting, prevádzkovaný spol. Sicher sro,  využíva certifikované cloud riešenia podľa smernice GDPR vrátane certifikátov ISO 9001:2016, ISO 270014:2014.

Sledovanie navštívených stránok

Za účelom spracovania štatistických údajov o využívaní ponuky v e-shope a navštívených stránkach sa využívajú služby Google Analytics od spoločnosti Google, ktorá je certifikovaná pre ochranu osobných údajov v oblasti sledovania návštevnosti webu.

Údaje zhromažďované kvôli návštevnosti stránok

Počas návštevy www.ajnfach.com sú prostredníctvom zabudovaného kódu zhromažďované a vyhodnocované nasledujúce údaje, ktoré sú poskytované prehliadačom:

 

 • žiadosť (názov požadovaného dátového súboru) (napr. www.príklad.sk/index.html)
 • typ a verzia prehliadača (napr. Opera 5.0)
 • jazyk prehliadača (napr. Slovenčina)
 • používaný operačný systém (napr. Windows 7)
 • rozlíšenie okna prehliadača
 • rozlíšenie obrazovky
 • aktivácia JavaScript
 • zapnutie/vypnutie Java
 • zapnutie/vypnutie cookies
 • Referrer URL (predchádzajúca navštívená stránka)
 • IP adresa
 • čas prístupu
 • kliknutia

 

Pre optimalizáciu informácií na stránke sa využíva nástroj Hotjar, vďaka ktorému na teplotnej mape vidíme, ktoré údaje používateľov zaujímajú a ktoré nie. V rámci tejto externej službe sa k používateľom nepripisujú konkrétne činnosti na webe, všetky údaje sú anonymné. 

Cookies

Na viacerých miestach e-shope www.ajnfach.com sa používajú tzv. cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sú uložené v počítači a prehliadač povoľuje ich ukladanie. Cookies nemôžu byť priradené konkrétnej osobe a neobsahujú žiadne osobné údaje. Spojenie týchto údajov s inými zdrojmi údajov o zákazníkovi je vykonané iba za predpokladu, že zákazník udelili výslovný súhlas na stránke www.ajnfach.com

 

Akceptácia cookies nie je nevyhnutnou požiadavkou pre umožnenie vstupu do e-shopu. Avšak zákazník je upozornený, že funkcie nákupného košíka a objednanie produktov je možné iba za predpokladu  aktivnych technických cookies, ktoré sú nevyhnutné kvôli funkcionalitám eshopu www.ajnfach.com. Údaje získané z použitia týchto cookies sú použité výhradne na technické zabezpečenie  nákupu a po niekoľkých dňoch sú vymazané.

 

Najčastejšie používané cookies sú dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré budú vymazané po ukončení relácie prehliadača. Okrem toho existujú aj dlhodobé cookies (tzv. persistant cookies), pomocou ktorých je možné rozpoznať návštevníka. Cookies nespôsobujú žiadne škody na  počítači a neobsahujú žiadne vírusy.

 

Využívané sú predovšetkým nasledujúce cookies:

 • čisto technické cookies, ktoré sú nevyhnutné kvôli funkcionalitám e-shopu a pre optimálne zobrazenie pre zákazníka (napr. funkcia prihlasovania, životnosť: 10 dní; funkcionality nákupného košíka, životnosť: 10 dní; posledné prezerané produkty, životnosť: 10 dní) [nazovshopu]

 

Na stránkach www.ajnfach.com sa nachádzajú aj prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole spoločnosti Sicher s.r.o. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napr. nástroje spoločností Google, Facebook či Glami) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube. To má za následok prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích strán. Spoločnosť Sicher s.r.o.  nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookies. Ak chce zákazník vedieť, ako ich tieto tretie strany používajú, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies ich služieb.

 

V nastaveniach prehliadača je možné stanoviť, či môžu byť cookies používané alebo nie. Ak si ako zákazník neželáte byť sledovaný výlučne na stránke www.ajnfach.com, je možné vyjadriť nesúhlas (pozri bod I. a) sledovanie navštívených stránok.

Získavanie, spracovanie a použitie osobných údajov

Kontaktné informácie

Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sa spracúvajú  osobné údaje zákazníkov je:

Sicher s.r.o., Panská 15, 811 01, Bratislava

Kategórie osobných údajov

V závislosti od toho, ktoré  služby využívate, zhromažďujeme nevyhnutné informácie na ich vybavenie.

Pokiaľ zákazník nakupujete na stránke www.ajnfach.com, pre vybavenie objednávky sa zhromažďujú tieto údaje:

 • Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, jazyk, IP adresa

 

osobné údaje zákazníka môžu byť poskytnuté tretej osobe, ak je to nevyhnutné pre vybavenie jeho objednávok a riadne plnenie kúpnej zmluvy.  Mailová adresa slúži ako komunikačný prostriedok. Na zadanú emailovú adresu  budú zaslané potvrdenie objednávky, ako aj informácie o priebehu doručovania tovaru. V rámci spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy môžu byť  údaje zákazníka poskytnuté zmluvným poskytovateľom logistických služieb. Údaje môžu byť poskytovateľmi služieb použité výhradne na účely plnenia kúpnej zmluvy. Spoločnosť Sicher osobné údaje spracúva len počas trvania účelu, na ktorý ich získala.

 

Pokiaľ sa zákazník registrujete pre budúce nákupy na stránke www.ajnfach.com , sú k tomu potrebné tieto informácie:

 • Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštová adresa, fakturačná adresa, telefónne číslo.

 

Pokiaľ si zákazník objedná odber newslattera:

 • e-mailová adresa, stav autorizácie cez zaslaný aktivačný odkaz, IP adresa

Ak si zákazník nebude dalej želať zasielanie newsletterov, je možné ich odber kedykoľvek zrušiť. Stačí kliknúť na odkaz v pätičke každého takéhoto e-mailu alebo kontaktovať zákaznícku podporu.

Formulárové údaje

Na stránke www.ajnfach.com je možné využiť niektoré formuláre na prenos údajov k spoločnosti Sicher, ako je napríklad otázka na predajcu. Pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, budú tieto údaje v poliach formulára uchované a štatisticky vyhodnocované.

Log súbory

Pri každom vstupe na internetovú stránku www.ajnfach.com sú údaje o používaní odovzdávané zákazníkovým internetovým prehliadačom uložené v protokolových súboroch, tzv. Server Logfiles. Takto uložené dátové vety obsahujú nasledujúce údaje: dátum a čas prístupu, URL adresu stránky, IP adresu, predchádzajúcu URL adresu (tzv. Referrer), množstvo prenesených údajov, ako aj prehliadačom prenesený User Agent (ev. typ a verzia prehliadača a používaný operačný systém).

 

Masívny nábytok Ajnfach“ nie je vhodný pre exteriérové použitie (ak dodávateľ nedeklaruje ku konkrétnemu kusu tovaru aj možnosť exterérového využitia. V tomto prípade ide o individuálne ošetrený tovar na základe dohody s kupujúcim) a pre jeho plnú funkčnosť musí byť umiestnený v interiéri s teplotou v rozmedzí 10 - 30°C a vlhkosťou vzduchu v rozmedzí 35 – 70%.

Nesúhlas s použitím údajov

Každý má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním  údajov s účinnosťou do budúcna. Odhlásiť sa z odberu newslettera je možné prostredníctvom odkazu v pätičke každého z nich. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním.

 

Okrem toho budú uložené osobné údaje vymazané, ak sa zákazník rozhodne svoj súhlas odvolať, ak údaje spracúvané za účelom dosiahnutia určitého účelu nie sú ďalej potrebné alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné.

Právo na informácie a ďalšie práva dotknutých osôb

Zákazník má právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch má zároveň (i) právo na prístup k jeho osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracovanie osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak zákazník  odvolal svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracovali nezákonne.

 

Odo dňa nadobudnutia účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (t.j. od 25. mája 2018), máte v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe vášho súhlasu, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technicky možný (právo na prenosnosť údajov).

 

V prípade otázok o ochrane údajov, sa môžu zákazníci kedykoľvek obrátiť na zákaznícku podporu spoločnosti Sicher.

 

Je možné tak spraviť prostredníctvom mailu chcem@ajnfach.com, alebo poštou na sídle spoločnosti Sicher s.r.o. Panská 15, 811 01 Bratislava  alebo telefonicky na čísle: +421 918 136 164. V prípade, že si zákazník voči spoločnosti Sicher, s.r.o. uplatňuje niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a zo žiadosti zákazníka nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že sú oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, spoločnosť Sicher si vyhradzuje  právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

 

Ako dotknutá osoba má zákazník právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa osobné údaje zákazníka spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

 

Služby poskytované v rámci www.ajnfach.com, na ktoré sa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú určené priamo osobám mladším ako 18 rokov.

Pomôžeme vám doladiť vašu predstavu, poradíme vám s návrhom tvaru, materiálu alebo s celkovým riešením pre váš domov či prevádzku. Stačí sa ozvať mailom alebo telefonicky. Sme tu pre vás.

Kontaktujte nás

+421 918 136 164
chcem@ajnafch.com

Showroom a výroba:
Kopčianska 20/D
851 01 Bratislava

No products in the cart.

Loading...