Campus Mlyny, vytvorme priestor pre kreativitu

Campus Mlyny – priestor pre kreativitu

Poloha Bratislava, Slovensko
Status ukončený
Zadanie návrh interiéru – spaceplan
Oblasť coworkingové priestory
Klient Campus 

V projekte Campus sme sa angažovali po odbornej stránke rozloženia a materiálového zloženia priestoru pre potreby klienta. Zadanie bolo vytvoriť z holopriestoru coworkingový priestor, ktorý by pokryl potreby startupov a freelancerov a zároveň bol funkčným a atraktívnym komunitným miestom.

Spolu so spoločnosťou Collective, ktorá sa zaoberá psychológiou priestoru, sme sa pustili do plánovania.

Výsledkom bol tzv. space plán vytvorený na základe analytických poznatkov zozbieraných z potrieb budúcich zamestnancov a súčasných pracovníkov. Zohľadnili sme pritom aj ich rôznorodé zameranie a odlišný typ práce, tiež okolité reálie a ekonomické potreby klienta. Kládli sme pritom dôraz na rôznorodé využívanie coworkingu. Celkový výstup spolu s tzv. mood boardom a detailným space plánom tvoril podklad pre realizačnú spoločnosť.

Členenie priestoru je veľmi dôležité. Klientovi sme vytvorili tri časti v jednom – barovú, spoločenskú a komunitnú.Zasadačky hravo včlenené do priestoru s využitím prírodných materiálov.